Enviaments:

    
Els productes adquirits es lliuraran a la persona ia la direcció indicada a la comanda.
    L'enviament es realitzarà amb un servei de lliurament en 24 hores. Aquests terminis de lliurament són orientatius, depenent de la destinació, mode d'enviament i fins i tot condicions climatològiques, l'enviament pot patir retards.

    
Malgrat la seva demora no implicarà ni anul · lació de la comanda ni indemnització.
    
Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
    
Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça email indicada pel client en l'hora de la seva alta en www.mimaniqui.es
    
Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament, disposa d'un màxim de 24 hores per a la comunicació d'incidències o defectros en l'enviament, transcorregut aquest termini no s'admetran reclamacions de desperfectes o trencaments.
    
Per a enviaments a les Illes Canàries, Balears, Ceuta, Melilla i fora d'Espanya i Portugal, consulti'ns.

Anul · lació de comanda:

Si l'anul · lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia, el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul · lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquest mateixa comanda.

Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en www.mimaniqui.es en el termini de 14 dies des de la data de recepció.

No haurà d'aportar cap explicació, serà acceptat qualsevol article, comprat a www.mimaniqui.es, retornat en el seu embalatge original, en perfecte estat i protegit de manera que no es rebi amb precintes o cintes adhesives de transport. En cas contrari mimaniqui.es es reserva el dret de rebutjar la devolució.

Abans de realitzar la devolució, haurà de sol · licitar l'acceptació de devolució per escrit al departament d'Atenció al client (clientes@mimaniqui.es).

En un termini màxim de 10 dies de la recepció de la devolució, mimaniqui.es es compromet al seu reemborsament.

Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol · licitat en la comanda, mimaniqui.es càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.